Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Vi pensionärer är beroende av vad Uppsala kommun gör, vilka beslut som tas.
UPS, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd arbetar utifrån en vision om ett människovärdigt samhälle och eftersträvar en balans mellan generationer, där äldres intressen tas till vara med stöd av samlad kunskap och livserfarenhet.

UPS representerar 54 pensionärsföreningar med ca 17000 medlemmar, bevakar, påverkar och informerar kommunen i KPR, Kommunala pensionärsrådet, i Äldrenämnden AU och i Äldrevänlig Kommun. Äldrebostäder, tillgänglighet, trafikmiljön, kollektivtrafiken, servicefrågor är bl. a. frågor som drivs och bevakas i KPR. Vård och omsorgsfrågor i kommunens särskilda boenden drivs av SÄV, Samråd Äldres Vård, och vid behov lyfts i Äldrenämndens arbetsutskott.
Många remisser besvaras, olika frågor vad gäller äldre, oavsett storlek bevakas av UPS olika arbetsgrupper.

Välkommen till UPS möten 2023. Årsmöte 30 mars 09.00–12.00 och Höstmöte 26 oktober. Ordförandekonferens 27 april och 23 november.

Vi tackar UPS medlemsföreningar för ett gott samarbetet 2022 med önskan om trevliga helger framöver och Ett Gott Nytt År 2023.

Medlemsavgiften till UPS är 2 kr per medlem och skall vara inbetald senast 15 mars 2023.

För UPS styrelse

Karin Näslund-Westman
Ordförande.

Arkivet

Protokoll, minnesanteckningar mm.

Nyhetsbrev

Prenumerera till
vårt nyhetsbrev

Storgatan 11

Allt om Storgatan 11
på kommunens hemsida

Samråd Äldres Vård

Påverka äldrevårdens
utformning

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) arbetar för ett människovärdigt samhälle och eftersträvar balans mellan generationer där äldres intressen tas tillvara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.