UPS behöver en kassör snarast

UPS medlemsorganisationer hade inte till årsmötet i mars 2019 nominerat någon kassör. Därför blev heller inte någon sådan vald på mötet. Arbetssituationen för UPS AU och dess styrelse blir mer och mer ansträngd och framtiden ser mörk ut. Vi är själva ute och letar efter en kassör men nu vädjar vi också till våra medlemmar,

NOMINERA EN KASSÖR TILL UPS!

Arbetsförhållandet för en ny kassör är annorlunda än tidigare då medarbetarna på träffpunkten betalar löner, fakturor och utför bokföring. Uppgiften för en blivande kassör blir alltså betydligt lindrigare än vad den tidigare kassören, Sven-Olov Larsson hade det.

Ring gärna ordförande (0760-25 27 00), vice ordförande Karin Näslund Westman  (0730-37 35 93) eller valberedningens sammankallande Berit Eriksson (018-35 55 23‬) för vidare information.

UPS
Jan Ask
Ordförande

Valberedningen
Berit Eriksson
Sammankallande

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Vi pensionärer är i hög grad beroende av vad kommun gör. Det handlar om allt från vård och omsorg till kollektivtrafik och samhällsplanering.

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) representerar c:a 60 pensionärsföreningar i Uppsala med sammanlagt drygt 20 000 medlemmar. UPS bevakar, informerar om och påverkar vad kommunen gör och som särskilt berör oss. Det gäller stort och smått – det mest synliga ligger i projektet Äldrevänlig stad, ett UPS-initiativ. De särskilda boendena följer vi via våra SÄV-grupper, Samråd Äldres Vård. Vi lämnar remissvar i många frågor och möter kommunen i Kommunala pensionärsrådet (KPR), med omsorgsnämndens presidium och med äldrenämndens presidium.

UPS engagerar pensionärer som bidrar till UPS verksamhet som ständigt utvecklas.
Här bidrar vi med information och tankeutbyte.

Jan Ask

UPS ordförande

Arkivet

Protokoll, minnesanteckningar mm.

Nyhetsbrev

Prenumerera till
vårt nyhetsbrev

Storgatan 11

Besök träffpunktens
hemsida

Samråd Äldres Vård

Påverka äldrevårdens
utformning

Kalender

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) arbetar för ett människovärdigt samhälle och eftersträvar balans mellan generationer där äldres intressen tas tillvara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.