Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Vi pensionärer är beroende av vad Uppsala kommun gör.
UPS, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd arbetar
utifrån en vision om ett människovärdigt samhälle och
eftersträvar en balans mellan generationer, där äldres intressen
tas till vara med stöd av samlad kunskap och livserfarenhet.

UPS representerar 57 pensionärsföreningar med ca 20000
medlemmar, bevakar, påverkar och informerar kommunen
i KPR, Kommunala pensionärsrådet, i Äldrenämnden AU
och i Äldrevänlig Kommun. Äldrebostäder, tillgänglighet,
trafikmiljön, kollektivtrafiken, servicefrågor är b.la. frågor
som drivs och bevakas i KPR. Vård och omsorgsfrågor i
kommunens särskilda boenden drivs av Samråd Äldres Vård
SÄV, och vid behov lyfts i Äldrenämndens arbetsutskott.
Många remisser besvaras, olika frågor vad gäller äldre, oavsett
storlek bevakas av UPS olika arbetsgrupper.

UPS årsmöte 2022 blir 31 mars. Kommunalrådet tillika
Äldrenämndens ordförande Eva Christiernin deltar vid mötet.
För att få delta i mötet skall medlemsavgiften vara inbetald
Senast 15 mars. Ordförandekonferenser är 28 april och 1 dec.
Höstmötet blir 27 oktober 2022. Väl mött på våra möten!

Karin Näslund-Westman

UPS ordförande

Arkivet

Protokoll, minnesanteckningar mm.

Nyhetsbrev

Prenumerera till
vårt nyhetsbrev

Storgatan 11

Allt om Storgatan 11
på kommunens hemsida

Samråd Äldres Vård

Påverka äldrevårdens
utformning

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) arbetar för ett människovärdigt samhälle och eftersträvar balans mellan generationer där äldres intressen tas tillvara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.