Information från UPS styrelse

UPS önskar alla medlemsföreningar en god fortsättning på 2021.

UPS Årsmöte 25 mars 2021 kommer att genomföras
per telefonmöte.

Pandemin och FHM råd och förskrifter gör att SÄV-mötet 12 feb. och 24 april och ordförandekonferensen 15 april ställs in, som det ser ut nu. Styrelsearbetet fortgår genom AU. Möten med Kommunala Pensionärs Rådet (KPR), Äldrenämndens arbetsutskott och övriga förvaltningar sker digitalt.

Vi ser fram emot Träffpunkt Storgatan 11 kan öppnas snart för sammankomster.

Karin Näslund-Westman
UPS Ordförande

 

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Vi Pensionärerna är mycket beroende av vad Uppsala kommun gör. UPS, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd arbetar utifrån en vision om ett människovärdigt samhälle och eftersträvar en balans mellan generationer, där äldres intressen tas till vara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.

UPS representerar 57 pensionärsföreningar med ca 20 000 medlemmar, bevakar, påverkar och informerar kommunen i frågor som berör äldre, i KPR, Kommunala Pensionärsrådet, möten med Äldrenämndens arbetsutskott och som referensgrupp till Äldre Vänlig Kommun. Äldrebostäder av olika slag, platser på särskilda boenden, tillgänglighets- och servicefrågor, kollektivtrafiken är bl.a. frågor som bevakas och drivs i KPR. Vård och omsorgsfrågor i kommunens särskilda boenden bevakas av SÄV, Samråd Äldres Vård, och vid behov lyfts hos Äldrenämndens arbetsutskott. UPS svarar på många remisser, olika frågor som gäller äldre bevakas av UPS olika arbetsgrupper oavsett storlek på frågorna.

Karin Näslund-Westman

UPS ordförande

Arkivet

Protokoll, minnesanteckningar mm.

Nyhetsbrev

Prenumerera till
vårt nyhetsbrev

Storgatan 11

Allt om Storgatan 11
på kommunens hemsida

Samråd Äldres Vård

Påverka äldrevårdens
utformning

Kalender

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) arbetar för ett människovärdigt samhälle och eftersträvar balans mellan generationer där äldres intressen tas tillvara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.