På grund av coronasmittan ställer UPS in samtliga möten tills folkhälsomyndigheten meddelar annat.

Det innebär att samtliga styrelsemöten, ordförandeträffar, SÄV-möten och gruppmöten ställs in tills vidare.

Möten med kommunen och andra organisationer får ske via datorer om det är nödvändigt. Framtiden får utvisa vad som händer och AU kommer att agera utifrån det som krävs av oss. Vi kan inte just nu avgöra när årsmötet, för att välja ny styrelse, kan genomföras. När allt kommer igång är det bara för styrelsen att kalla till nytt årsmöte. Allt annat är klart och några nya handlingar behöver inte produceras.

UPS måste också avvakta när Träffpunkten Storgatan 11 öppnar igen.

 

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Vi Pensionärerna är mycket beroende av vad Uppsala kommun gör. UPS, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd arbetar utifrån en vision om ett människovärdigt samhälle och eftersträvar en balans mellan generationer, där äldres intressen tas till vara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.

UPS representerar 57 pensionärsföreningar med ca 20 000 medlemmar, bevakar, påverkar och informerar kommunen i frågor som berör äldre, i KPR, Kommunala Pensionärsrådet, möten med Äldrenämndens arbetsutskott och som referensgrupp till Äldre Vänlig Kommun. Äldrebostäder av olika slag, platser på särskilda boenden, tillgänglighets- och servicefrågor, kollektivtrafiken är bl.a. frågor som bevakas och drivs i KPR. Vård och omsorgsfrågor i kommunens särskilda boenden bevakas av SÄV, Samråd Äldres Vård, och vid behov lyfts hos Äldrenämndens arbetsutskott. UPS svarar på många remisser, olika frågor som gäller äldre bevakas av UPS olika arbetsgrupper oavsett storlek på frågorna.

Karin Näslund-Westman

UPS ordförande

Arkivet

Protokoll, minnesanteckningar mm.

Nyhetsbrev

Prenumerera till
vårt nyhetsbrev

Storgatan 11

Allt om Storgatan 11
på kommunens hemsida

Samråd Äldres Vård

Påverka äldrevårdens
utformning

Kalender

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) arbetar för ett människovärdigt samhälle och eftersträvar balans mellan generationer där äldres intressen tas tillvara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.