Anteckningar från SÄV-möte, 1 mars 2023

Plats: Stadshuset, FullmäktigesalenTid:   0930-1200 Deltagare: SÄV ombud, Verksamhetschefer och gäster. 53 deltagare. Ordförande Karin Näslund-Westman hälsade alla välkomna och presenterade dagens gäster och dagordning. Karin betonade vikten av att som SÄV-ombud få...