UPS sammanfattande synpunkter och kommentarer på Uppsala kommuns Mål och Budget 2018 – 2020

Dokumentet antaget av UPS styrelse 2017-06-14 Ålderism Svenskarnas uppfattning om äldre människor är väldigt negativ. Begreppet ålderism som kan definieras enligt gerontologiprofessorn Lars Andersson på följande sätt; ”fördomar och stereotypa föreställningar som utgår...