Styrelseprotokoll nr 4/18, 25 april 2018

Dag: Onsdagen den 25 april 2018 Tid: Kl 13.00 – 15.40 Plats: Storgatan 11 Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov...

Plan för sämre luft

Kommunen planerar för sämre luft på Kungsgatan. Jo, det är sant. I detaljplanen för kvarteret Oden Ygg planerar man förtätning och byggande av ett stort hus för ”centrumverksamhet som ska bidra till att stärka stadsbilden och stadslivet utmed S:t Persgatan och...