Samarbeta mot undernäring

I slutet av november 2016 avslogs en motion i regionfullmäktige avseende ett helhetsgrepp mot äldres undernäring. Denna avslogs med motiveringen att mycket redan görs. Vi i DRF (Dietisternas riksförbund) i Uppland vill åter sätta fokus på bristande resurser, kompetens...

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 19 september 2017

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2017-09-19 Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande och Stefan Hanna (C) ÄLF...