Plan för sämre luft

Kommunen planerar för sämre luft på Kungsgatan. Jo, det är sant. I detaljplanen för kvarteret Oden Ygg planerar man förtätning och byggande av ett stort hus för ”centrumverksamhet som ska bidra till att stärka stadsbilden och stadslivet utmed S:t Persgatan och...

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 24 november 2017

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12 2017-11-24 kl. 9.00-12.15 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen...