Plan för sämre luft

Kommunen planerar för sämre luft på Kungsgatan. Jo, det är sant. I detaljplanen för kvarteret Oden Ygg planerar man förtätning och byggande av ett stort hus för ”centrumverksamhet som ska bidra till att stärka stadsbilden och stadslivet utmed S:t Persgatan och...