Veckan 18

Ett urval av artiklar av intresse för UPS. Vård och omsorg, politik ”Läget ohållbart – vi bildar allians för äldreomsorgen” SvD  2019-05-01Politiker och arbetsgivare måste ta behoven inom äldreomsorgen på allvar. Nu formar vi en allians med målet att få en väl...

Veckorna 16-17

Ett urval av artiklar av intresse för UPS. Medicinering, geriatrik Antidepressiva till äldre kan orsaka rubbningar i hjärtrytmen Socialstyrelsen  2019-04-15Nästan 500 000 personer 65 år och äldre använder läkemedel som är klassade med risk att kunna orsaka en...

Veckan 15

Ett urval av artiklar av intresse för UPS. Ekonomi, fattiga äldre Fler äldre lever med skulder – få söker hjälp UNT 2019-04-08Över hälften av alla pensionärer med skulder hos Kronofogden har haft skulder i mer än 20 år. Skam över sin situation gör att många väljer att...

Veckorna 13–14

Ett urval av artiklar av intresse för UPS. Demografi, ekonomi Ålderskris: Vad kan Sverige lära av sjukvården i Japan? Timbro  2019-03-25Sveriges befolkning blir allt äldre. För att ha råd att möta den snabbt växande efterfrågan på välfärd krävs genomgripande...

Veckorna 10–12

Ett urval av artiklar av intresse för UPS. Vård och omsorg, geriatrik ”Sverige bör prioritera kunskapen om äldre” SvD  2019-03-05Sveriges befolkning lever allt längre, vilket ställer nya krav på vård och omsorg. För att bättre kunna tillgodose behoven hos den växande...

Veckan 9

Ett urval av artiklar av intresse för UPS. Rehabilitering, Region Uppsala Rehabilitering samlas i nytt centrum i Ultuna Region Uppsala  2019-02-25Öppenvårdrehabiliteringen som idag bedrivs på Akademiska sjukhuset och Samariterhemmet ska samlas i ett nytt centrum i...