Samarbeta mot undernäring

I slutet av november 2016 avslogs en motion i regionfullmäktige avseende ett helhetsgrepp mot äldres undernäring. Denna avslogs med motiveringen att mycket redan görs. Vi i DRF (Dietisternas riksförbund) i Uppland vill åter sätta fokus på bristande resurser, kompetens...