Hård kritik mot att döva isoleras

Uppsala läns dövas förening har länge efterfrågat anpassade äldreboenden för döva i länet. Birgit Burman arbetar med äldrefrågor i föreningen, och hon har märkt att många äldre döva idag isoleras och fortare blir sämre, eftersom de inte kan kommunicera tillräckligt...