Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 12 juni 2018

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-06-12 Deltagare ÄLN Eva Adler (MP) ÄLF Carina Juhlin förvaltningsdirektör,...

UPS synpunkter på mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser, Uppsala kommun 2019 – 2021.

Inledningen till ovannämnda dokument beskriver bl.a att politikerna styr utifrån de mål och de resultat som kommunens verksamhet ska uppnå. UPS fråga är vem/vilka styr hur-frågorna? Är uppdragen ett eller fleråriga? Mål 1 beskriver att kommunens resurser ska fördelas...

SÄV-rapport Sävjahus, 7 maj 2018

Rapport från besök på Sävjahus den 7 maj 2018 kl.14-15 Närvarande VC Björn Brodén, Kjell Glimmerud PRO och Siv Asplund Peiro SPF. Det var riktigt varmt sommarväder. På TV:n i entrén står ”Välkommen till Sävjahus” med info om Uppsala kommuns äldreboenden i rullande...