SÄV-grupperna firar 10-årsjubileum

Under kommundelstiden (1987-2002) hade varje kommundel ett eget pensionärsråd. Därefter delades kommunen upp i socialdistrikt och äldreboendet följde dessa gränser. Inom varje område fanns pensionärsråd som utsågs av pensionärsföreningarna. De hade i uppgift att...

Tal av Carl Lindberg om demokrati

Bästa Demokrativänner, Det är en stor glädje och ära för mig att få bli inbjuden till Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds årsmöte och att utöver uppgiften att leda era förhandlingar även få tala om demokrati. Jag finner det då naturligt att börja i den svenska...