Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 14 mars 2017

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2017-03-14 Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP) ÄLF...

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 18 oktober 2016

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), 2016-10-18 Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP) ÄLF Gunn-Henny Dahl, direktör, och Bo Engström, planeringschef...

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 22 mars 2016

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsfiireningars Samarbetsråd (UPS) och Anhörigas Riksförbund (AHR-U), 2016-03-22 Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP) ÄLF Gunn-Henny Dahl, direktör,...