Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 22 mars 2016

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsfiireningars Samarbetsråd (UPS) och Anhörigas Riksförbund (AHR-U), 2016-03-22 Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP) ÄLF Gunn-Henny Dahl, direktör,...

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 28 april 2015

Minnesanteckningar förda mellan äldreförvaltningen (ÄLF) och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), Anhörigas Riksförbund (AHR-U), och Handikappföreningars samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) 2015-04-28  Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande, Eva...