Kontanthantering i vardagen

Att hantera kronor och ören i mynt i Sverige i dag är fullt av problem. Jag hörde talas om en pensionärsförening där kvinnan som är kassör fick ta hem kontanterna efter varje medlemsmöte och köpa egna varor för pengarna och skicka samma belopp från sitt giro till...

Tal av Carl Lindberg om demokrati

Bästa Demokrativänner, Det är en stor glädje och ära för mig att få bli inbjuden till Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds årsmöte och att utöver uppgiften att leda era förhandlingar även få tala om demokrati. Jag finner det då naturligt att börja i den svenska...

Bästa äldreboendet?

Kvalitet i vården vid kommunens särskilda boenden är en av de viktigaste frågorna att bevaka och påverka för Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS). Förutom direkta kontakter med boendena, med äldrenämnden och med enskilda personer så litar vi till offentlig...