Skärpning, nämnden!

Äldrenämnden i Uppsala förfogar över var femte krona i kommunens budget. Dess verksamhet är av avgörande betydelse för alla äldre som behöver stöd i någon form. I UNT den 27/10 kunde vi läsa om att höga chefer ska ha hindrat tjänstemän inom Uppsala kommun från att...

Den olönsamma staden

Det primära målet för dagens städer är inte att tillfredsställa innevånare, representera länder eller medborgare, utan att attrahera konsumtion och utländskt kapital som gynnar en viss sorts sektorer inom nationen … Citatet är M Lintons översättning i anmälan i DN...