Bästa äldreboendet?

Kvalitet i vården vid kommunens särskilda boenden är en av de viktigaste frågorna att bevaka och påverka för Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS). Förutom direkta kontakter med boendena, med äldrenämnden och med enskilda personer så litar vi till offentlig...

Skärpning, nämnden!

Äldrenämnden i Uppsala förfogar över var femte krona i kommunens budget. Dess verksamhet är av avgörande betydelse för alla äldre som behöver stöd i någon form. I UNT den 27/10 kunde vi läsa om att höga chefer ska ha hindrat tjänstemän inom Uppsala kommun från att...