Möte med SÄV-grupper, 2 februari 2017

Ordförande i UPS Jan Ask. Följande boenden var representerade av SÄV-grupp: Bernadotte, Björkgården, Björklingegården, Dalbyhemmet, Granbommen, Gutesund, Karl Johan, Lillsjögården, Lundgården, Sandelska, Skogsgården, Topelius, Vigmund, Årstagården. Verksamhetschefer...