Möte med SÄV-grupper, 18 februari 2019

Närvarande från ssk boenden: verksamhetscheferna på Andreas Ands Minne, Attendo Råbyvägen, Ebbagården. Fortuna-Onela, Liljeforstorg 4, Linné, Myrbergska, Sandelska, Topelius B. Omsorgscheferna i Uppsala kommun, Mia Gustafsson och Ann-Sofie Sundman. SÄV-ombud från...

Möte med SÄV-grupper, 24 september 2018

Minnesanteckningar från SÄV-möte 2018-09-24 på Storgatan 11. Närvarande:  SÄV-ombud från Björklingegården, Ferlin, Glimmervägen, Granbommen, Höganäs, Liljefors, Lillsjögården, Lundgården, Salabacke Plaza, Sandelska huset, Skogsgården, Sävjahus, Tunåsen, Vigmund,...