SÄV-grupperna firar 10-årsjubileum

Under kommundelstiden (1987-2002) hade varje kommundel ett eget pensionärsråd. Därefter delades kommunen upp i socialdistrikt och äldreboendet följde dessa gränser. Inom varje område fanns pensionärsråd som utsågs av pensionärsföreningarna. De hade i uppgift att...

Möte med SÄV-grupper, 2 februari 2017

Ordförande i UPS Jan Ask. Följande boenden var representerade av SÄV-grupp: Bernadotte, Björkgården, Björklingegården, Dalbyhemmet, Granbommen, Gutesund, Karl Johan, Lillsjögården, Lundgården, Sandelska, Skogsgården, Topelius, Vigmund, Årstagården. Verksamhetschefer...

Möte med SÄV-grupper, 4 december 2015

Fredagen den 4 december 2015 på Storgatan 11 Ordförande Jan Ask. Följande boenden var representerade: Balder, Björklingegården, Dalbyhemmet, Ebbagården, Eriksdalsgården, Granbommen, Hasselparken, Karl Johan/Västergården, Liljefors, Lillsjögården, Lundgården,...