Möte med SÄV-grupper, 2 februari 2017

Ordförande i UPS Jan Ask. Följande boenden var representerade av SÄV-grupp: Bernadotte, Björkgården, Björklingegården, Dalbyhemmet, Granbommen, Gutesund, Karl Johan, Lillsjögården, Lundgården, Sandelska, Skogsgården, Topelius, Vigmund, Årstagården. Verksamhetschefer...

Möte med SÄV-grupper, 4 december 2015

Fredagen den 4 december 2015 på Storgatan 11 Ordförande Jan Ask. Följande boenden var representerade: Balder, Björklingegården, Dalbyhemmet, Ebbagården, Eriksdalsgården, Granbommen, Hasselparken, Karl Johan/Västergården, Liljefors, Lillsjögården, Lundgården,...

Möte med SÄV-grupper, 16 september 2014

tisdagen den 16 september 2014 Närvarande: 31 SÄV-representanter, sex verksamhetschefer, fyra ledamöter från UPS styrelse. De vårdboenden som var representerade med ledningen var Björklingegården (kommunen), Liljefors Torg och Vigmund (Förenade Care), Granbommen och...