Möte med SÄV-grupper, 18 februari 2019

Närvarande från ssk boenden: verksamhetscheferna på Andreas Ands Minne, Attendo Råbyvägen, Ebbagården. Fortuna-Onela, Liljeforstorg 4, Linné, Myrbergska, Sandelska, Topelius B. Omsorgscheferna i Uppsala kommun, Mia Gustafsson och Ann-Sofie Sundman. SÄV-ombud från...

Möte med SÄV-grupper, 24 september 2018

Minnesanteckningar från SÄV-möte 2018-09-24 på Storgatan 11. Närvarande:  SÄV-ombud från Björklingegården, Ferlin, Glimmervägen, Granbommen, Höganäs, Liljefors, Lillsjögården, Lundgården, Salabacke Plaza, Sandelska huset, Skogsgården, Sävjahus, Tunåsen, Vigmund,...

Möte med SÄV-grupper, 7 maj 2018

Minnesantekningar från SÄV-möte 2018-05-07 på Storgatan 11 i Uppsala. Närvarande: SÄV-ombud från Bernadotte, Björklingegården, Ferlin, Fortuna-Onnela, Glimmervägen, Granbommen, Gutasund, Höganäs, Lillsjögården. Lungården, Salabacke Plaza, Sandelska, Skogsgården,...

SÄV-grupperna firar 10-årsjubileum

Under kommundelstiden (1987-2002) hade varje kommundel ett eget pensionärsråd. Därefter delades kommunen upp i socialdistrikt och äldreboendet följde dessa gränser. Inom varje område fanns pensionärsråd som utsågs av pensionärsföreningarna. De hade i uppgift att...