Dokumentarkiv

Här hittar Du olika dokument i PDF-format.

UPS styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll nr 3, 20 mars 2019
Styrelseprotokoll nr 2, 20 februari 2019

Styrelseprotokoll nr 1, 30 januari 2019

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium

Kommunala pensionärsrådet
Protokoll KPR, 11 april 2019  bilagor: 12
Protokoll KPR, 25 februari 2019  bilagor: 123

UPS styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll nr 8, 10 december 2008
Styrelseprotokoll nr 7, 5 november 2008
Styrelseprotokoll nr 6, 1 oktober 2008
Styrelseprotokoll nr 5, 13 augusti 2008
Styrelseprotokoll nr 4, 11 juni 2008
Styrelseprotokoll nr 3, 16 april 2008
Styrelseprotokoll nr 2, 12 mars 2008
Styrelseprotokoll nr 1, 6 februari 2008

UPS års- och höstmöte
Höstmötesprotokoll 2008, 23 oktober 2008
Årsmötesprotokoll 2008, 22 maj 2008
Verksamhetsberättelse 2007