Dokumentarkiv

Här hittar Du olika dokument i PDF-format.

UPS styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll nr 1, 24 februari 2021

UPS års- och höstmöte

Minnesanteckningar äldrenämnden

Kommunala pensionärsrådet

UPS styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll nr 4, 21 september 2020
Styrelseprotokoll nr 3, 24 augusti 2020

Styrelseprotokoll nr 2, 26 februari 2020
Styrelseprotokoll nr 1, 29 januari 2020

UPS års- och höstmöte

Minnesanteckningar äldrenämnden

Kommunala pensionärsrådet

UPS styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll nr 8, 10 december 2008
Styrelseprotokoll nr 7, 5 november 2008
Styrelseprotokoll nr 6, 1 oktober 2008
Styrelseprotokoll nr 5, 13 augusti 2008
Styrelseprotokoll nr 4, 11 juni 2008
Styrelseprotokoll nr 3, 16 april 2008
Styrelseprotokoll nr 2, 12 mars 2008
Styrelseprotokoll nr 1, 6 februari 2008

UPS års- och höstmöte
Höstmötesprotokoll 2008, 23 oktober 2008
Årsmötesprotokoll 2008, 22 maj 2008
Verksamhetsberättelse 2007