Dokumentarkiv

Här hittar Du olika dokument i PDF-format.

UPS styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll nr 6, 25 augusti 2021
Styrelseprotokoll nr 5, 26 maj 2021
Styrelseprotokoll nr 4, 21 april 2021
Styrelseprotokoll nr 1, 24 februari 2021

UPS års- och höstmöte
Årsmötesprotokoll 2021

Minnesanteckningar äldrenämnden

Kommunala pensionärsrådet

UPS styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll nr 8, 10 december 2008
Styrelseprotokoll nr 7, 5 november 2008
Styrelseprotokoll nr 6, 1 oktober 2008
Styrelseprotokoll nr 5, 13 augusti 2008
Styrelseprotokoll nr 4, 11 juni 2008
Styrelseprotokoll nr 3, 16 april 2008
Styrelseprotokoll nr 2, 12 mars 2008
Styrelseprotokoll nr 1, 6 februari 2008

UPS års- och höstmöte
Höstmötesprotokoll 2008, 23 oktober 2008
Årsmötesprotokoll 2008, 22 maj 2008
Verksamhetsberättelse 2007