Ålderism

Ålderism
Fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering.
Ålderism handlar om ålder som grund för fördomar och diskriminering, med betoning på situationen för äldre. Ålderism är kanske den mest accepterade formen av fördom som existerar i dag, och den form av diskriminering som det tas lättast på. (Lars Andersson, professor i gerontologi vid NISAL, Linköpings universitet)

Inlägg och nyheter som berör ålderism:

Flera partier glömmer bort äldre med psykisk ohälsa

[SPF Seniorerna] Under vintern har vi från SPF Seniorerna vid flera tillfällen kritiserat regeringen för att denna i sin satsning på psykisk ohälsa glömmer bort de många seniorer som drabbas. Äldre nämns inte ens i texterna och inga öronmärkta satsningar för äldre fanns med.

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 9 juni 2017

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Stora Salen, Kungsgatan 62 2017-06-09 kl. 13.00-15.15 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen...

Äldreperspektivet saknas i Demokratiutredningen

[DN] Det är med stor besvikelse som vi konstaterar att en så viktig utredning som Demokratiutredningen inte har förmått att anta ett äldreperspektiv, skriver Christina Rogestam, SPF Seniorerna, och Lisbeth Staaf-Igelström, PRO.