Ålderism

Ålderism
Fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering.

Ålderism handlar om ålder som grund för fördomar och diskriminering, med betoning på situationen för äldre. Ålderism är kanske den mest accepterade formen av fördom som existerar i dag, och den form av diskriminering som det tas lättast på.
(Lars Andersson, professor i gerontologi vid NISAL, Linköpings universitet)

Inlägg och nyheter som berör ålderism:

Svenskar ser ner på äldre

[DN] Trots att de äldre blir allt fler i Sverige, har de lägre status här än i många andra länder. Det visar de senaste mätningarna från World values survey. Samtidigt är vi till exempel mer skeptiska till unga chefer än man är i andra länder.

Här är seniorerna utan makt

[Veteranen] Veteranen har kartlagt hur det står till med pensionärsråden i landet. I sju kommuner och ett landsting saknar seniorerna inflytande i politiken och tillhör därmed förlorarna.