Biståndsbedömning

Äldrenämnden i Uppsala ansvarar för personer över 65 år avseende

  1. service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende i de fall personerna har behov av sådana insatser på grund av ålder, sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning,
  2. uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
  3. uppgifter enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Den som söker bistånd i form av vård- och omsorgsboende, hemtjänst eller bostadsanpassning får sin ansökan prövad av biståndshandläggare. De riktlinjer de har att följa framgår av Uppsala kommuns ”Riktlinjer för biståndsbedömning i äldreomsorgen” (pdf)

UPS roll i sammanhanget består i att påverka riktlinjerna för biståndsbedömning. Enskilda fall kan komma att behandlas om de är av principiell betydelse. Kösituationen till vård och omsorgs följs kontinuerligt.

Inlägg och nyheter som berör biståndsbedömning:

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 19 september 2017

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2017-09-19 Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande och Stefan Hanna (C) ÄLF...

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 18 oktober 2016

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), 2016-10-18 Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP) ÄLF Gunn-Henny Dahl, direktör, och Bo Engström, planeringschef...

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 12 mars 2014

> Ladda ner som PDF-fil Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Lokföraren, Bergius 2014-03-12, kl. 08.30-11.00 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Ebba Busch Thor (KD), kommunstyrelsen, ordförande Mats Hansén (M), äldrenämnden Dick Jansson (S),...