Boende

UPS har i många sammanhang fört fram kravet att kommunen måste utarbeta en bostadsförsörjningplan som uppfyller kraven i lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar också för oss äldre. Svaren har dock uteblivit. I enskilda sammanhang kan dock en viss påverkan åstadkommas, främst vad gäller tillkomst av seniorboende och trygghetsboende. Ett område som måste genomlysas är relationen mellan dessa former och särskilda boenden, som man bara får tillgång till efter behovsprövning.

Bostadsförsörjning
Enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och boendemiljöer.

Ordinärt boende
Boende som inte är särskilt boende räknas som ordinärt boende. (Socialstyrelsen)

Särskilt boende
Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. (Socialstyrelsen)

Trygghetsboende
Trygghetsbostäder är bostäder för äldre som inte känner sig trygga i en vanlig bostad. För att något ska få kallas för trygghetsboende måste bostäderna uppfylla vissa kriterier som kommunen har satt upp. (Uppsala kommun)
> Äldrenämndens kriterier för trygghetsbostäder

Inlägg och nyheter som berör boende:

Höstmötesprotokoll 2021, 28 oktober 2021

Plats: Korskyrkan, UppsalaTid: 8.30-11-30 Ordförande Karin Näslund Westman hälsar alla välkomna och förklarar att dagens gäst Malin Sjöberg Högrell som skulle kommit till kl.9.10 blivit försenad och väntas anlända runt kl.10 i stället. Ordförande inleder med att...

Styrelseprotokoll nr 8/19, 30 oktober 2019

Dag: Onsdagen den 30 oktober 2019Tid: Kl 13.00 – 15.20Plats: Storgatan 11 Närvarande:  Jan Ask, ordförande  1 - 11, Karin Näslund-Westman 12 - 18, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokoll, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Leif Hällström, Naz...

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 20 september 2019

 Datum: 2019-09-20 Tid: 9.00-11.00 Lokal: Bergius, Stationsgatan 12  Närvarande Förtroendevalda Caroline Hoffstedt (S), kommunstyrelsen, ordförande KPR Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen Tobias Smedberg (V), äldrenämnden Erik Boman (S), idrotts- och...