Boende

UPS har i många sammanhang fört fram kravet att kommunen måste utarbeta en bostadsförsörjningplan som uppfyller kraven i lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar också för oss äldre. Svaren har dock uteblivit. I enskilda sammanhang kan dock en viss påverkan åstadkommas, främst vad gäller tillkomst av seniorboende och trygghetsboende. Ett område som måste genomlysas är relationen mellan dessa former och särskilda boenden, som man bara får tillgång till efter behovsprövning.

Bostadsförsörjning
Enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och boendemiljöer.

Ordinärt boende
Boende som inte är särskilt boende räknas som ordinärt boende. (Socialstyrelsen)

Särskilt boende
Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. (Socialstyrelsen)

Trygghetsboende
Trygghetsbostäder är bostäder för äldre som inte känner sig trygga i en vanlig bostad. För att något ska få kallas för trygghetsboende måste bostäderna uppfylla vissa kriterier som kommunen har satt upp. (Uppsala kommun)
> Äldrenämndens kriterier för trygghetsbostäder

Inlägg och nyheter som berör boende:

Pressmeddelande

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) hade till måndag den 5 mars 2018, inbjudit kommunens majoritetspolitiker Marlene Burwick (S), Maria Gardfjäll (MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) till sedvanliga samtal inför höstens val.

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 24 november 2017

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12 2017-11-24 kl. 9.00-12.15 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen...

Dementa i Uppsala kan tvingas flytta

[UNT] 33 demenssjuka personer kan tvingas flytta från äldreboendet Ebbagården i Uppsala. Bakgrunden är att kommunen skär ner ersättningen. Kommunen har dock inte platser dit man kan flytta alla boende.

Möte med SÄV-grupper, 19 februari 2018

Karin Näslund-Westman hälsade de 32 SÄV-ombuden och 4 verksamhetschefer välkomna, samt vände sig särskilt till den inbjudna gästen Mia Gustafsson och regionens tolkservicepersonal.