Boende

UPS har i många sammanhang fört fram kravet att kommunen måste utarbeta en bostadsförsörjningplan som uppfyller kraven i lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar också för oss äldre. Svaren har dock uteblivit. I enskilda sammanhang kan dock en viss påverkan åstadkommas, främst vad gäller tillkomst av seniorboende och trygghetsboende. Ett område som måste genomlysas är relationen mellan dessa former och särskilda boenden, som man bara får tillgång till efter behovsprövning.

Bostadsförsörjning
Enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och boendemiljöer.

Ordinärt boende
Boende som inte är särskilt boende räknas som ordinärt boende. (Socialstyrelsen)

Särskilt boende
Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. (Socialstyrelsen)

Trygghetsboende
Trygghetsbostäder är bostäder för äldre som inte känner sig trygga i en vanlig bostad. För att något ska få kallas för trygghetsboende måste bostäderna uppfylla vissa kriterier som kommunen har satt upp. (Uppsala kommun)
> Äldrenämndens kriterier för trygghetsbostäder

Inlägg och nyheter som berör boende:

Styrelseprotokoll nr 8/18, 31 oktober 2018

Dag: onsdagen den 31 oktober 2018, kl 13.00 – 15.00Plats: Storgatan 11, Uppsala Närvarande: Karin Näslund Westman, vice ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist,...

Styrelseprotokoll nr 5/18, 30 maj 2018

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Karin Näslund-Westman, Nas-Ahmed Shaik, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel (fr o m & 12 b)....