Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius 2013-09-24 kl. 8.30 - 11.25 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Ebba Busch Thor (KD) kommunstyrelsen/äldrenämnden, ordförande Rickard Malmström (MP) kommunstyrelsen Mats Hansen (M) äldrenämnden...