Färdtjänst

Färdtjänst
Enligt lagen är färdtjänst ”särskilt ordnade transporter för personer med funktionshinder”. Varje kommun ansvarar för att färdtjänst inom kommunen är av god kvalitet. (Wikipedia)
Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan söka färdtjänst. Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken i Uppsala kommun. (Uppsala kommun)

> Informationssida om färdtjänst på Uppsala kommuns hemsida

Inlägg och nyheter som berör färdtjänst: