Friskvård och social infrastruktur

Såväl Uppsala kommun som region Uppsala län har ansvar inom dessa områden.

Kommunens insatser inriktas på förebyggande åtgärder som tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden, träffpunkter och seniorrestauranger.

Landstingets insatser knyts mer direkt till medicinska områden som logopedi, fysioterapi,arbetsterapi, klinisk nutrition och kuratorer.

Friskvård på recept knyts till dessa områden. Om hälsovård, se huvudområdet sjukvård.

 

Friskvård
Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor. (Wikipedia)

Hälsovård
Åtgärder som främjar ett gott hälsotillstånd och förebygger sjukdomar. (NE)

Inlägg och nyheter som berör friskvård och social infrastruktur:

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 29 november 2019

Datum: 2019-11-29 Tid: 9.00-11.00 Lokal: Bergius, Stationsgatan 12  Närvarande  Förtroendevalda Caroline Hoffstedt (5), kommunstyrelsen, ordförande KPR Tobias Smedberg (V), äldrenämnden Erik Boman (5), idrotts- och fritidsnämnden Alfonso Marin (KD),...