Friskvård och social infrastruktur

Såväl Uppsala kommun som region Uppsala län har ansvar inom dessa områden.

Kommunens insatser inriktas på förebyggande åtgärder som tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden, träffpunkter och seniorrestauranger.

Landstingets insatser knyts mer direkt till medicinska områden som logopedi, fysioterapi,arbetsterapi, klinisk nutrition och kuratorer.

Friskvård på recept knyts till dessa områden. Om hälsovård, se huvudområdet sjukvård.

 

Friskvård
Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor. (Wikipedia)

Hälsovård
Åtgärder som främjar ett gott hälsotillstånd och förebygger sjukdomar. (NE)

Inlägg och nyheter som berör friskvård och social infrastruktur:

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 18 september 2018

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-09-18 Deltagare ÄLN Eva Adler (MP) och Stefan Hanna (C) ÄLF Carina Juhlin...

Styrelseprotokoll nr 6/18, 29 augusti 2018

Dag: onsdagen den 29 augusti 2018, kl. 13.00 – 15.00 Plats: Storgatan 11, Uppsala Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström,...