Friskvård och social infrastruktur

Såväl Uppsala kommun som region Uppsala län har ansvar inom dessa områden.

Kommunens insatser inriktas på förebyggande åtgärder som tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden, träffpunkter och seniorrestauranger.

Landstingets insatser knyts mer direkt till medicinska områden som logopedi, fysioterapi,arbetsterapi, klinisk nutrition och kuratorer.

Friskvård på recept knyts till dessa områden. Om hälsovård, se huvudområdet sjukvård.

 

Friskvård
Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor. (Wikipedia)

Hälsovård
Åtgärder som främjar ett gott hälsotillstånd och förebygger sjukdomar. (NE)

Inlägg och nyheter som berör friskvård och social infrastruktur:

Anteckningar från Caroline Hoffstedts föreläsning på Storgatan 11, 16 oktober 2019

Hon som socialdemokrat vill arbeta med det ideala samhället.Åldersdiskriminering ska inte förekomma idag.Underrepresentation av äldre i politiken. Caroline anser att det gjorts för lite för de äldre – där är hon självkritisk. Äldres liv och leverne ska stå högt upp på...