Kulturutbud

Kulturnämnden svarar för detta området. Dess viktigaste uppgift är att ge alla i Uppsala kommun tillgång till ett konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald.

Kulturnämnden ansvarar också för kulturminnesvård och kulturarvsfrågor. Nämnden delar ut stipendier och bidrag och ger stöd till kulturliv och folkbildning.

Ur äldres synvinkel är bibliotekets tjänster särskilt viktiga.

Inlägg och nyheter som berör kulturutbud:

Föreläsningsprogram Vintern och våren 2023

Föreläsningarna arrangeras av UPS Programgrupp. Alla föreläsningar är gratis och öppna för alla som är 65+. Programmet finns tillgängligt på UPS hemsida, på Träffpunkten Storgatan 11 och annonseras på lördagar i UNT under rubriken Pensionärsnytt. Tid: Onsdagar kl...

Protestera mot planerna för Ubbo

Detta område är kanske Sveriges finaste kulturmiljö, centrum i riksintresset Uppsala stad och främsta turistmålet. Enligt översiktsplanen ska kvarteret Ubbo värnas och förändras med varsamhet. Det stämmer dåligt med planens okänsliga förslag om en byggrätt på 5 000 kvm på en liten tomt och nya hus som skymmer de gamla.

Styrelseprotokoll nr 6/18, 29 augusti 2018

Dag: onsdagen den 29 augusti 2018, kl. 13.00 – 15.00 Plats: Storgatan 11, Uppsala Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström,...