Kulturutbud

Kulturnämnden svarar för detta området. Dess viktigaste uppgift är att ge alla i Uppsala kommun tillgång till ett konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald.

Kulturnämnden ansvarar också för kulturminnesvård och kulturarvsfrågor. Nämnden delar ut stipendier och bidrag och ger stöd till kulturliv och folkbildning.

Ur äldres synvinkel är bibliotekets tjänster särskilt viktiga.

Inlägg och nyheter som berör kulturutbud:

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 9 juni 2017

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Stora Salen, Kungsgatan 62 2017-06-09 kl. 13.00-15.15 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen...

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 2 februari 2017

> Ladda ner som PDF-fil Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2017-02-02, kl. 13.15-16.00 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen Elisabeth...

Kulturnatten i Uppsala – störst i Sverige

[Uppsala kommun] Lördag 10 september genomförs Kulturnatten i Uppsala för 28:e året i rad med över 620 programpunkter av 250 arrangörer. Flera av arrangemangen uppmärksammar årets 250-årsjubileum av tryckfrihetsförordningen i Sverige.