Sjukhusvård

Under denna rubrik ryms den slutna sjukhusvården samt den öppna vården vid vårdcentraler, som regionen (f d landstinget) svarar för – och därför ligger utanför UPS direkta verksamhet. Pensionärernas inflytande upprätthålls av LPR (regionala pensionärsrådet).

Det finns dock gränsområden, som gäller samspelet mellan kommun och region. Sjukvård vid särskilda boenden och i hemmet ligger både inom kommunens och regionens ansvarsområden. Särskilt viktigt är hur in- och utskrivning av sjuka äldre fungerar. UPS bevakar vad som händer här. De olika begreppen återfinns under huvudområdet Vård och omsorg.

Sjukvård
Verksamhet ägnad omhändertagandet av sjuka och skadade. (NE)

Inlägg och nyheter som berör sjukhusvård:

Styrelseprotokoll nr 6/18, 29 augusti 2018

Dag: onsdagen den 29 augusti 2018, kl. 13.00 – 15.00 Plats: Storgatan 11, Uppsala Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström,...

Långa väntetider på Akademiskas akut

[UNT] Nya siffror som tidningen Vårdfokus tagit fram visar att väntetiden på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala är längre än genomsnittet i Sverige. Längst väntetid för hela besöket hade personer över 80 som fick vänta 34 minuter längre än genomsnittet.

”Våra förslag för en mer effektiv sjukvård”

[Dagens Medicin] Regeringens nationella utredare Göran Stiernstedt och hans medarbetare avslöjar hur de tycker att sjukvården ska förändras i Dagens Medicin, efter att betänkandet "Effektiv vård" lämnades till statsrådet Gabriel Wikström (S).