Sjukhusvård

Under denna rubrik ryms den slutna sjukhusvården samt den öppna vården vid vårdcentraler, som regionen (f d landstinget) svarar för – och därför ligger utanför UPS direkta verksamhet. Pensionärernas inflytande upprätthålls av LPR (regionala pensionärsrådet).

Det finns dock gränsområden, som gäller samspelet mellan kommun och region. Sjukvård vid särskilda boenden och i hemmet ligger både inom kommunens och regionens ansvarsområden. Särskilt viktigt är hur in- och utskrivning av sjuka äldre fungerar. UPS bevakar vad som händer här. De olika begreppen återfinns under huvudområdet Vård och omsorg.

Sjukvård
Verksamhet ägnad omhändertagandet av sjuka och skadade. (NE)

Inlägg och nyheter som berör sjukhusvård:

Flytten av palliativ vård

Verksamheten i Kronparken vid Ulleråker skall under våren flyttas till gamla genetikcentrum i Ultuna (högra sidan av Dag Hammaskölds väg vid norra infarten till SLU).