Stadsplanering

För varje byggprojekt krävs en antagen detaljplan. Den skall i sin tur ligga inom ramen för en översiktsplan, som eventuellt kompletterats med en fördjupad plan för någon del av kommunen, t.ex. innerstaden eller Södra staden. Innan bygget kan sättas igång behövs därefter ett byggnadslov.

UPS har för detta området en arbetsgrupp, stadsplanegruppen. Den har som uppgift att ge svar på de planförslag kommunen lägger ut för samråd. Varje plan har en mängd olika egenskaper som kan bedömas sedda ur äldres synvinkel. Ett  centralt begrepp är tillgänglighet inom bostadsområdet och till service och friområden. Den yttre miljön, framför allt kring bostäder, är ett annat viktigt aspekt på planerna. Vi söker också påverka tillgången till service och till boende för äldre – inte bara särskilda boenden.

Stadsplanering, även benämnd stadsbyggnad eller stadsreglering, är kunskapen och intentionen att ordna och forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggelse. (Wikipedia)

Julia Erikssons examensarbete (KTH): ”Stadsplanering utifrån ett äldreperspektiv – En studie om hur sociala konsekvensanalyser kan tillämpas för att utveckla goda livsmiljöer för äldre.

 

Elin Elfströms examensarbete (KTH): ”Stadsplanering för en åldrande befolkning – En fallstudie av Ulleråkersprojektet i Uppsala.”

 

Inlägg och nyheter som berör stadsplanering:

Protestera mot planerna för Ubbo

Detta område är kanske Sveriges finaste kulturmiljö, centrum i riksintresset Uppsala stad och främsta turistmålet. Enligt översiktsplanen ska kvarteret Ubbo värnas och förändras med varsamhet. Det stämmer dåligt med planens okänsliga förslag om en byggrätt på 5 000 kvm på en liten tomt och nya hus som skymmer de gamla.

Styrelseprotokoll nr 6/18, 29 augusti 2018

Dag: onsdagen den 29 augusti 2018, kl. 13.00 – 15.00 Plats: Storgatan 11, Uppsala Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström,...

Äldrevänligt boende

Med denna PM redovisar UPS sin syn på hur bostäder, som fyller äldres olika behov och krav, skall planeras. Främst avses den fysiska planeringen, men krav måste ställas, som normalt inte ryms inom dagens planeringsram. Det handlar både om ny byggnation och om omvandling av befintlig bebyggelse. Det krävs en handlingsplan som ställer äldres boende i centrum.

Styrelseprotokoll nr 4/18, 25 april 2018

Dag: Onsdagen den 25 april 2018 Tid: Kl 13.00 – 15.40 Plats: Storgatan 11 Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov...