Välfärdsteknik och hjälpmedel

UPS arbetar för att Uppsala kommun skall underlätta och trygga äldres tillvaro genom att införa mer av den rikhaltiga välfärdsteknik som finns och kommer att finnas. Såväl vård och omsorg som allt fler äldre behöver det.

Hjälpmedel
Vi vill kunna klara oss själva, till exempel klara dagliga aktiviteter som den personliga hygienen, toalettbesök, på- och avklädning och måltider. Ibland kan de då behöva ett eller flera hjälpmedel. Hjälpmedel kan man få tillgång till genom kommunen och regionen (f d landstinget).

Exempel på kommunens hjälpmedel:

  • rollator
  • rullstol
  • bad- och duschstol
  • förhöjning och/eller armstöd till toalettstolar
  • minnesstöd
  • trygghetslarm

Om du behöver syn-, hörsel-, tal- eller kommunikationshjälpmedel ska du vända dig till Region Uppsala. På 1177.se kan du läsa om

Välfärdsteknik
Det är ett vidare begrepp än hjälpmedel, gränsen definieras främst av vad som kommunens eller regionens behovsprövning kan bevilja.  Det kan handla om digital teknik som används för ökad delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för personer med funktionsnedsättning. Det kan också vara stöd för kommunens omvårdnad i hemmet.

Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik.

Inlägg och nyheter som berör välfärdsteknik och hjälpmedel:

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 18 september 2018

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-09-18 Deltagare ÄLN Eva Adler (MP) och Stefan Hanna (C) ÄLF Carina Juhlin...

Styrelseprotokoll nr 6/18, 29 augusti 2018

Dag: onsdagen den 29 augusti 2018, kl. 13.00 – 15.00 Plats: Storgatan 11, Uppsala Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström,...

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 12 juni 2018

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-06-12 Deltagare ÄLN Eva Adler (MP) ÄLF Carina Juhlin förvaltningsdirektör,...

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 19 september 2017

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2017-09-19 Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande och Stefan Hanna (C) ÄLF...

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 9 juni 2017

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Stora Salen, Kungsgatan 62 2017-06-09 kl. 13.00-15.15 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen...