Välfärdsteknik och hjälpmedel

UPS arbetar för att Uppsala kommun skall underlätta och trygga äldres tillvaro genom att införa mer av den rikhaltiga välfärdsteknik som finns och kommer att finnas. Såväl vård och omsorg som allt fler äldre behöver det.

Hjälpmedel
Vi vill kunna klara oss själva, till exempel klara dagliga aktiviteter som den personliga hygienen, toalettbesök, på- och avklädning och måltider. Ibland kan de då behöva ett eller flera hjälpmedel. Hjälpmedel kan man få tillgång till genom kommunen och regionen (f d landstinget).

Exempel på kommunens hjälpmedel:

  • rollator
  • rullstol
  • bad- och duschstol
  • förhöjning och/eller armstöd till toalettstolar
  • minnesstöd
  • trygghetslarm

Om du behöver syn-, hörsel-, tal- eller kommunikationshjälpmedel ska du vända dig till Region Uppsala. På 1177.se kan du läsa om

Välfärdsteknik
Det är ett vidare begrepp än hjälpmedel, gränsen definieras främst av vad som kommunens eller regionens behovsprövning kan bevilja.  Det kan handla om digital teknik som används för ökad delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för personer med funktionsnedsättning. Det kan också vara stöd för kommunens omvårdnad i hemmet.

Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik.

Inlägg och nyheter som berör välfärdsteknik och hjälpmedel:

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 14 mars 2017

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2017-03-14 Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP) ÄLF...

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 18 oktober 2016

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), 2016-10-18 Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP) ÄLF Gunn-Henny Dahl, direktör, och Bo Engström, planeringschef...

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 22 mars 2016

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsfiireningars Samarbetsråd (UPS) och Anhörigas Riksförbund (AHR-U), 2016-03-22 Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP) ÄLF Gunn-Henny Dahl, direktör,...

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 28 april 2015

Minnesanteckningar förda mellan äldreförvaltningen (ÄLF) och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), Anhörigas Riksförbund (AHR-U), och Handikappföreningars samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) 2015-04-28  Deltagare ÄLN Monica Östman (S), ordförande, Eva...