Yttre miljö

UPS behandlar frågor om yttre miljö dels via KPR, dels via stadsplanegruppens remissvar. Ett område av särskild betydelse är tillgång till och utformning av gröna områden och parker nära bostäderna och lättanvända gångstråk.

Grönområde
Ett grönområde är ett allmänt begrepp för alla typer av mark i bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning, dvs. allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus, industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar.

Inlägg och nyheter som berör yttre miljö:

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 24 november 2017

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12 2017-11-24 kl. 9.00-12.15 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen...

Sponsring kan ge fler sittplatser

[Uppsalatidningen] En bänkstrategi ska tas fram för Uppsala. Syftet är att skapa fler sittplatser så att framförallt äldre, men även andra med trötta ben, kan få en stunds vila när så behövs. – Personligen tycker jag att sponsrade bänkar kan vara ett alternativ, säger Roger Jo Linder, samordnare inom projektet Äldrevänlig stad.

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 9 juni 2017

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Stora Salen, Kungsgatan 62 2017-06-09 kl. 13.00-15.15 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen...