Yttre miljö

UPS behandlar frågor om yttre miljö dels via KPR, dels via stadsplanegruppens remissvar. Ett område av särskild betydelse är tillgång till och utformning av gröna områden och parker nära bostäderna och lättanvända gångstråk.

Grönområde
Ett grönområde är ett allmänt begrepp för alla typer av mark i bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning, dvs. allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus, industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar.

Inlägg och nyheter som berör yttre miljö:

Den nya trångboddheten

När stadens hus tätnar är det viktigt, inte minst med tanke på äldres hälsa, att det är nära till parker med luft, ljus och sol. Alla, särskilt äldre som vårdas hemma, behöver lite utsikt från fönstret, skriver Jan Ask och Sven-Olov Larsson.

Hårda reaktioner om cykelproblematik

[UNT] Under fredagen skrev UNT om att trottoarområden längs Vaksalagatan är farliga på grund av att cyklister inte visar hänsyn för trafikreglerna. Många tyckte till om artikeln på Facebook och i UNT:s kommentarsfält.

Uppsala ska få fler offentliga toaletter

[Uppsala kommun] I Uppsala finns för få offentliga toaletter. För att råda bot på det har gatu- och samhällsmiljönämnden på sitt möte idag 28 april fattat beslut om att ta fram en strategi och handlingsplan för att de offentliga toaletterna ska bli fler på mark som kommunen äger.

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 27 november 2015

> Ladda ner som PDF-fil Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2015-11-27, kl. 09.00-11.45 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordförande §36-39 Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen...