Ledamöter i kommunala pensionärsrådet (KPR)

Eva Christiernin (S), ordförande  eva.christiernin@pol.uppsala.se
Karin Näslund Westman, 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (KD), ledamot
Gunnel Borgegård (L), ledamot
Tobias Smedberg (V), ledamot
Salem Sarsour (S), ledamot
Erik Boman (S), ledamot
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), ledamot
Alfonso Marin (KD), ledamot
Sven-Erik Nyström, ledamot
Britt-Marie Ekholm, ledamot
Britt-Marie Löfgren, ledamot
Mats Hallor, ersättare
Per Lundberg, ersättare
Ulla Hjelmqvist, ersättare
Inger Sjöberg, ersättare

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 29 november 2019

Datum: 2019-11-29 Tid: 9.00-11.00 Lokal: Bergius, Stationsgatan 12  Närvarande  Förtroendevalda Caroline Hoffstedt (5), kommunstyrelsen, ordförande KPR Tobias Smedberg (V), äldrenämnden Erik Boman (5), idrotts- och fritidsnämnden Alfonso Marin (KD),...

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 11 april 2019

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet, Extra sammanträde mål och budget, Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2019-04-11 kl. 9.00–11.00 Ordinarie ledamöter: FörtroendevaldaCaroline Hoffstedt (S), kommunstyrelsen, ordförande KPRGunnel Borgegård (L),...