Ledamöter i kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunstyrelsen
Erik Pelling (S), ordförande  erik.pelling@uppsala.se
Jonas Segersam (KD)  jonas.segersam@pol.uppsala.se

Äldrenämnden
Monica Östman (S)  monica.ostman@pol.uppsala.se
Stefan Hanna (C)  stefan.hanna@uppsala.se

Omsorgsnämnden
Björn Lind (V)  bjorn.lind@pol.uppsala.se

Kulturnämnden
Elisabeth Ståhle (MP)  elisabeth.stahle@pol.uppsala.se

Idrotts- och fritidsnämnden
Birgit Moberg (S)   bibb6@hotmail.com

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Ian Engblom Wallberg (KD)  ian.engblom@pol.uppsala.se

UPS
Jan Ask, vice ordförande  ordforande.ups@uppsalapensionarerna.se
Karin Näslund-Westman karin.naslund1@comhem.se
Sven-Olof Larrson  kassor.ups@uppsalapensionarerna.se
Ewon Enqvist  sekreteraren.ups@uppsalapensionarerna.se

Ersättare UPS
Lars O Ericsson  larso.eriksson@icloud.com
Eva Gosselman egosselman@gmail.com
Mats Hallor  mats.hallor@gmail.com
Britt-Marie Ekholm brittmari.ekholm@telia.com

Adjungerad
Karin Udenius, Äldreombudsman  karin.udenius@uppsala.se

Tjänstemän
Daniel Karlsson, Äldreförvalningen, sekreterare KPR  daniel.karlsson@uppsala.se

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 11 april 2019

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet, Extra sammanträde mål och budget, Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2019-04-11 kl. 9.00–11.00 Ordinarie ledamöter: FörtroendevaldaCaroline Hoffstedt (S), kommunstyrelsen, ordförande KPRGunnel Borgegård (L),...

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 24 november 2017

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12 2017-11-24 kl. 9.00-12.15 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen...

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 9 juni 2017

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Stora Salen, Kungsgatan 62 2017-06-09 kl. 13.00-15.15 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen...