Medlemsföreningar

UPS är en paraplyorganisation för 51 pensionärsföreningar med sammanlagt drygt 20 000 medlemmar.
Uppdaterades senast: 2023-03-17

Arbetarrörelsens historieförening
Solveig Aaro (ordförande)
Malmkörarvägen 125, 743 50 Vattholma
e-post: solveig.aaro46@gmail.com
Telefon: 070-949 89 56

Lötenträffens pensionärsförening
Lennart Kågedal (ordförande)
Torgrims väg 3, 754 40 Uppsala
e-post: lennart.kagedal@gmail.com
Telefon: 018-32 85 88
Mobiltelefon: 070-938 13 65

Seniorklubben Odd Uppsala
Anders Ljunglöf (ordförande)
Börjegatan 44, 753 29 Uppsala
e-post: anders.ljunglof@hotmail.com
Telefon: 073-097 08 00

PLR – Pensionerade Lärares Riksförbund
Bernt Selmeryd (ordförande)
e-post: bernt.selmeryd@hotmail.com

PRO Almunge
Hans-Gunnar Bergquist (ordförande)
Storfamnsvägen 10, 74010 Almunge
Telefon: 070-964 01 31
Hemsida

PRO Björklinge
Tord Andersson (vice ordförande)
Södra Långåsvägen 10, 743 62 Björklinge
e-post: tord2@telia.com
Telefon: 076-712 77 34
Hemsida

PRO Bälinge
Sören Bergqvist (ordförande)
Isgrenavägen 18, 743 81 Bälinge
e-post: soren.bergqvist@me.com
Telefon: 070-358 75 78
Hemsida

PRO Eriksberg
Kjell Andersson (ordförande)
e-post: kjelle.andersson@telia.com
Hemsida

PRO Fjärdingen
Hans Granlund (ordförande)
Rimbogatan 12, 753 24 Uppsala
e-post: hans.granlund@hotmail.se
Telefon: 018-14 38 30
Mobiltelefon: 073 -094 38 30
Hemsida

PRO Fålhagen
Sören Gozzi (ordförande)
Vaksalagatan 21, 753 31 Uppsala
e-post: soren.gozzi@gmail.com
e-post: falhagen@pro.se
Telefon: 073-997 72 96
Hemsida

PRO Gottsunda-Sunnersta
Håkan Warnebo (ordförande)
Bröderna Berwalds väg 22, 756 50 Uppsala
e-post: hakan.warnebo@outlook.com
Telefon: 070-544 54 71
Hemsida

PRO Knutby
Lars-Erik Eriksson (kassör)
Kyrkbacksvägen 4, 740 12 Knutby
e-post: eriksson.lar.mar@gmail.com
Telefon: 070-597 90 39
Hemsida

PRO Kultur Uppsala
Birgitta Forsman (ordförande)
Geijersgatan 16 B, 752 26 Uppsala
e-post: birgitta.m.forsman@gmail.com
Telefon: 070-580 91 18
Hemsida

PRO Kungsängen
Ing-Marie Eriksson (vice ordförande)
Körvelgatan 7B, 754 48 Uppsala
e-post: ime47@hotmail.com
Telefon: 070-231 29 18
Hemsida

PRO Postens pensionärsklubb
Lars-Gunnar Borg (ordförande)
Bokvägen 10, 753 50 Uppsala
e-post: cykellasse45@gmail.com
Telefon: 070-536 13 25
Hemsida

PRO Rasbo-Rasbokil
Rolf Eriksson (ordförande)
Rasbo Vallby 25, 755 96 Uppsala
e-post: roffe.erikssonvallby@gmail.com
Telefon: 070-563 98 56
Hemsida

PRO Storvreta
Aulis Heinonen (ordförande)
Rödlekevägen 6, 743 40 Storvreta
e-post: aheinonen@telia.com
Telefon: 070-277 00 53
Hemsida

PRO Svartbäcken
Anita Berger (ordförande)
Leopoldsgatan 5, 754 41 Uppsala
e-post: anita.berger43@gmail.com
Telefon: 070-819 26 30
Hemsida

PRO Södra Hagunda
Stig Söderström (ordförande)
e-post: stigess@hotmail.se
Telefon: 076-767 93 40
Hemsida

PRO Tuna-Stavby
Christer Johansson (ordförande)
Stavby-Nyby 120, 747 94 Alunda
e-post: christer13153@telia.com
Telefon: 0714-131 53
Mobiltelefon: 070-660 97 94
Hemsida

PRO Vaksala-Danmark
Kjell Glimmerud (ordförande)
Smålandsvägen 1, 757 58 Uppsala
e-post: kglimm@hotmail.com
Telefon: 070-453 24 10
Hemsida

PRO Vattholma
Hans-Olof Brink (ordförande)
Bruksgårdarna 9, 74350 Vattholma
e-post: brinkens@gmail.com
Telefon: 073-649 98 52
Hemsida

RPG Gamla Uppsala
Birgitta L Johansson
Gamla Uppsalagatan 123,
754 41 Uppsala
e-post: dickbirgitta@msn.com

RPG Årstakyrkan
Rolf Blomflelt (ordförande)
Timjansgatan 111, 754 47 Uppsala
e-post: karlaxel.gustafsson1@gmail.com
Telefon: 018-25 33 04
Mobiltelefon: 070-543 50 66

Röde Hanen
Mats Sundelius (ordförande)
Norrtorpsvägen 23, 756 55 Uppsala
e-post: ma.sundelius@telia.com
Telefon: 018-40 05 22

SeniorNet
Karin Kvist (ordförande)
Portalgatan 15, 75423 Uppsala
e-post: karinkvist208@gmail.com
Telefon: 070-830 15 86
Föreningens e-post: seniornetuppsala@gmail.com
Hemsida

SKPF avd 3
Berit Ericsson (ordförande)
Hällbygatan 19, 752 19 Uppsala
e-post: berit.c.ericsson@telia.com
Mobiltelefon: 070-309 43 20
Besöksadress: Dimgatan 27
Telefon: 018-14 02 80
(tisdagar 10.00-12.00)
e-post: uppsala.avd3@skpf.se
Hemsida

SKPF avd 38
Laila Engström (ordförande)
Dimgatan 31, 754 31 Uppsala
e-post: uppsala.avd38@skpf.se
Telefon: 018-14 02 80
(måndagar 10.00-12.00)
Hemsida

SPF Seniorerna Almunge-Knutby
Siv Nilsson (ordförande)
E-post: almunge-knutby@spfseniorerna.se
Telefon: 070-718 59 34
Hemsida

SPF Seniorerna Björken
Anders Söderberg (ordförande)
Storgatan 9B, 753 31 Uppsala
e-post: anders.h.soderberg@gmail.com
Telefon: 073-507 76 27
Hemsida

SPF Seniorerna Danmark-Funbo
Yvonne Lindblom (ordförande)
Lidnersgatan 36, 754 42 Uppsala
e-post: karin.m.franzen@spray.se
Telefon: 018-32 39 81
Hemsida

SPF Seniorerna Ekebyhus
Anita Brandel (kassör)
Telefon: 070-565 11 54
Hemsida

SPF Seniorerna Fyris
Karl-Erik Frisk (ordförande)
Petterslundsgatan 9 E lgh 1102, 753 28 Uppsala
e-post: ke.frisk@outlook.com
Telefon: 070-834 66 43
Hemsida

SPF Seniorerna Gottsunda
Karl-Gunnar Örenius (ordförande)
e-post: kg@orenius.se
Hemsida

SPF Seniorerna Idun
Kerstin Åström (ordförande)
Karin Boyegatan 2, 754 28 Uppsala
e-post: kerstinbastrom64@gmail.com
Telefon: 018-32 35 45
Mobiltelefon: 070-607 52 62
Hemsida

SPF Seniorerna Linné
Margareta Danielsson (ordförande)
Kristinavägen 13, 757 56 Uppsala
e-post: margsven.danielsson@gmail.com
Telefon: 018-42 17 50
Hemsida

SPF Seniorerna Luthagen
Elisabeth Öhrt Lindersten (ordförande)
Gösta Wahlströms väg 9, 752 31 Uppsala
e-post: elisabethohrtlindersten@yahoo.se
Telefon: 018-40 11 98
Mobiltelefon: 070-692 13 45
Hemsida

SPF Seniorerna Norunda
Tony Edlind (ordförande)
Gryningsvägen 13, 743 32 Storvreta
Telefon: 070-888 31 63
Hemsida

SPF Seniorerna Sunnersta
Marianne Westerlund (ordförande)
Mälarvägen 8, 756 53 Uppsala
e-post: marianne@velorum.se
Telefon: 018-32 48 35
Hemsida

SPF Seniorerna Sävaådalen
Britta Fagerberg (ordförande)
Läby-Västerby 203, 755 92 Uppsala
e-post: britta.fagerberg@telia.com
Telefon: 018-46 10 12
Hemsida

SPF Seniorerna Södra Oland
Tommy Odelström (ordförande)
Telefon: 0174-133 40
e-post: tommy.odelstrom@gmail.com
Hemsida

SPF Seniorerna Uppsala City
Pia Widholm (ordförande)
Stationsgatan 34, 753 40 Uppsala
e-post: pia.widholm@gmail.com
Telefon: 076-138 03 21
Hemsida

SPF Seniorerna Uppsala Västra-Nova
Ulla Holm (ordförande)
Eriksbergsvägen 30, 752 41 Uppsala
e-post: ullaholm35@gmail.com
Telefon: 070-673 82 30
Hemsida

SPF Seniorerna Vaksala-Almtuna
Inger Millberg (ordförande)
Gränby Tvärgatan 4, 754 32 Uppsala
e-post: inger.millberg@telia.com
Telefon: 018-25 29 80
Hemsida

Uppsala Demensförening
Emeli Åkerman (ordförande)
e-post: emeliakerman@gmail.com
Telefon: 073-922 11 05

Uppsala emeritikrets för präster och diakoner
Tor Frylmark (ordförande)
Cumelusvägen 37, 753 45 Storvreta
e-post: tor.frylmark@gmail.com

Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening
Yvonne Wallin (sekreterare / kontaktperson)
SMS: 070-338 99 82
e-post: yvonne.wallin45@gmail.com
Inger Edwall (ordförande)

Uppsalapolisens pensionärsförening
Lennart Holmberg (ordförande)
Leif Hellemark (kassör)
e-post: hellemark@hotmail.se
Telefon: 070-587 04 36

Uppsala Senioruniversitetet USU
Per Olof Osterman (ordförande)
Bäverns gränd 16 A, 753 19 Uppsala
Telefon: 018-12 61 84
Mobiltelefon: 070-374 72 92
e-post: per.olof.osterman@telia.com
Hemsida

Veteranerna
Tone Tingsgård (ordförande)
Torsgatan 2, 753 15 Uppsala
e-post: tone.tingsgard@telia.com
e-post: kerstin@jora.info (Kerstin Ramdén, sekreterare)
Telefon: 018-23 00 41
Mobiltelefon: 070-530 42 57
Hemsida

VISION i U:a, pensionärssektion
Maud Blom (ordförande)
Norrtäljegatan 42B, 753 27 Uppsala
e-post: maud.blom@outlook.com
Telefon: 018-71 20 72