Nyheter

Några utvalda nyheter relevanta för seniorer i Uppsala. På UPS Scoop.it-sida hittar du många fler.

Hård kritik mot att döva isoleras

[SVT Uppsala] Uppsala läns dövas förening är kritiska till att det inte finns tillräckligt mycket personal som kan teckenspråk på länets äldreboenden. Föreningen menar att behovet av just anpassade äldreboenden för döva är stort.

läs mer

Sponsring kan ge fler sittplatser

[Uppsalatidningen] En bänkstrategi ska tas fram för Uppsala. Syftet är att skapa fler sittplatser så att framförallt äldre, men även andra med trötta ben, kan få en stunds vila när så behövs.
– Personligen tycker jag att sponsrade bänkar kan vara ett alternativ, säger Roger Jo Linder, samordnare inom projektet Äldrevänlig stad.

läs mer