Det är de senaste årens nedskärningar inom äldreomsorgen som har lett till att det har blivit allt svårare att beviljas plats på ett äldreboende. Den som får en plats i dag får det betydligt senare och är därmed avsevärt sjukare jämfört med hur det var tidigare, förklarar Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

– Var fjärde äldreboendeplats har försvunnit sedan år 2000 och det är ju en väldigt snabb minskning. I och med att man har dragit ner så snabbt på äldreboenden så har det blivit mycket mer tvång att bo kvar hemma, säger hon. (…)

> Läs hela artikeln och se på videon på SVT.se

 

Artikeln ingår i ”SVT granskar äldrevården”.