Kosmo, som driver fem äldreboenden i Uppsala, har flera gånger fått kritik av kommunen och tvingades under 2010 att återbetala en miljon på grund av dålig vård.

Sedan mitten av december i fjol har företaget drabbats av nya straffavgifter. Hur stor summan blir är ännu oklart men det handlar om ungefär 27 000 kronor per dag tills påstådda fel rättats till.

Här är några av de brister kommunen hittat vid tre av Kosmos äldreboenden:

  • Västergården. Ledning och styrning saknas. Klagomål från anhöriga och boende leder ingenstans. Låg bemanning. Orosanmälningar av allvarlig karaktär.
  •  Linné: Patientsäkerheten bedöms vara satt ur spel.Signaler om brister både från biståndshandläggare och anhöriga. Personalen hinner inte med sitt arbete.
  • Bernadotte. Personalgruppen har bristande utbildning. Dock uppger 92 procent att man är nöjd med vården på Bernadotte

– Vi ser allvarligt på att Kosmo inte fullföljt vad man utlovat i avtalen, säger Carina Kumlin på äldreförvaltningen.

På grund av avtalsbrotten utgår en straffavgift sedan den 14 december tills bristerna åtgärdats. Bland annat kräver kommunen utökad bemanning. (…)

 

> Läs hela artikeln på UNT.se