I betänkandet behandlas 60 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014/15 som rör äldrefrågor. I betänkandet behandlas frågor om kvalitet, hälsa, boende, valfrihet, inflytande, kunskap och kompetens, äldreomsorg på det egna språket, stöd till anhöriga med utländsk bakgrund och våld mot äldre.

> Betänkande 2014/15:SoU11 (pdf)

 

> Till debatten (video)

Om du vill hellre läsa de olika anförandena kan du läsa protokollet.

Debatten följdes av omröstning och beslut.

> Till omröstning och beslut

Beslutet blev följande:

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU11)
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om äldrefrågor, med hänvisning till att arbete redan pågår inom många av de områden som motionerna tar upp.