Andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och ändå bor kvar hemma har ökat från 67 till 74 procent åren 2008–2013.

– Utvecklingen ökar kraven på att primärvården och hemtjänsten har en god beredskap för de mest sjuka äldres behov. Sköra äldre som bor hemma måste oftare läggas in på sjukhus än de på äldreboende, och det är ett tecken på att vården och omsorgen i hemmet behöver förbättras, säger Gert Alaby, Socialstyrelsens samordnare för äldrefrågor.

Även bland alla över 80 år har andelen som bor på äldreboende minskat. Andelen med hemtjänst har i stort varit oförändrad även om antalet ökat. En del äldre vill bo hemma så länge som möjligt medan andra skulle önska och behöva en plats på ett boende. Ett 80-tal kommuner uppger att de har brist på platser i äldreboenden, enligt en enkät som Boverket gjorde 2014. Än fler räknar med att ha brist om fem år. (…)

> Läs hela pressmeddelandet på Socialstyrelsens hemsida

> Ladda ner Socialstyrelsens rapport