Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre är hög, samtidigt som man har konstaterat att äldre ofta inte får bra effekt av denna behandling. En ny studie från Socialstyrelsen visar att antidepressiva dessutom är förknippade med en ökad risk för biverkningar med allvarliga konsekvenser, bland annat fallskador.

Socialstyrelsen har analyserat omfattning och risker med förskrivningen av smärtstillande opioider, antidepressiva, lugnande medel och sömnmedel hos personer över 65 år då dessa läkemedelsgrupper har satts i samband med ökad risk för fallskada.

I gruppen 85 år och äldre fick under 2015 mer än var fjärde kvinna och ungefär var femte man regelbundet sömn- eller antidepressiva medel på recept.

– De antidepressiva läkemedlen är särskilt intressanta eftersom de i vår analys visade sig ha den högsta risken för fallolycka samtidigt som många äldre inte tycks ha nytta av behandlingen, säger Bengt Danielsson, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

SBU konstaterade i fjol i en omfattande litteraturöversikt att effekten av den vanligaste typen av antidepressiva läkemedel, SSRI-preparat, inte var påtagligt bättre än placebo för de flesta äldre. Däremot fanns stöd för att de kan förebygga återinsjuknande för äldre som tidigare har svarat på behandlingen. För äldre över 80 år saknas helt studier som undersökt om antidepressiva har någon effekt. (…)

> Läs hela artikeln på Socialstyrelsens hemsida