Nu är det bevisat. Genom livsstilsförändringar går det att minska risken att drabbas av minnesstörningar med nästan 30 procent. Det visar en stor finsk-svensk forskningsstudie vars resultat publiceras idag i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet.

Den s.k. FINGER-studien har letts av professor Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet och är en av världens första och största studier där man försökt åtgärda flera riskfaktorer samtidigt.

Genom denna och andra liknande studier står det allt mer klart att det är många olika faktorer som samverkar genom hela livet när det gäller risken att drabbas av demenssjukdomar.

– Det här ger en optimistisk bild av möjligheterna att vi faktiskt själva kan göra något för att förebygga och minska risken att drabbas av alzheimer, säger Miia Kivipelto. (…)

> Läs hela pressmeddelandet på Alzheimerfondens hemsida.

> Läs pressmeddelandet från ”The Lancet” (på engelska): ”Healthy eating, exercise, and brain-training”.