För fyra av boendena läggs uppdraget om drift på den kommunala utföraren Vård & omsorg. För två boenden kommer upphandling av driften ske enligt LOU.

Den konkurrensplan för upphandling av äldreomsorg, med ett mål om 82 procent konkurrensutsatt verksamhet, som den tidigare majoriteten i äldrenämnden följt löpte ut i december 2014. Den nya nämnden avser att ersätta den förra konkurrensplanen med en kvalitetsplan.

För sex vård- och omsorgsboenden löper avtalen ut runt årsskiftet 2015-2016. Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) är det inte möjligt att förlänga avtal utanför avtalstiden.

Som ett led i förverkligandet av kvalitetsplanen beslutade äldrenämndens arbetsutskott vid sitt sammanträde 22 januari att ge uppdrag till den kommunala utföraren Vård & omsorg att bedriva verksamheten vid fyra av boendena; Bernadotte, Karl-Johansgården, Linné och Västergården. Upphandling enligt LOU kommer att genomföras för driften av boendena Ferlin och Vigmund.

– Detta är första steget i den nya nämndens kvalitetsplan för hur driften av vård- och omsorgsboenden och annan äldreomsorg kommer att hanteras framöver, säger Monica Östman (S) ordförande i äldrenämnden. Övergången till en lägre andel konkurrensutsatt verksamhet kommer att ske succesivt, därför valde vi att dela upp hanteringen av den fortsatta driften för de sex aktuella boendena.

Verksamhetsövergången på de sex vård- och omsorgsboendena kommer att ske under perioden oktober 2015 till januari 2016.

> Läs pressmeddelandet på Uppsala kommuns hemsida.