Äldrenämndens arbetsutskott beslutade tisdagen den 20 september om upphandling av nio vård- och omsorgsboenden. Private Nursing Sweden AB kommer att ta över driften av Dalbyhemmet, Hagundagården, Hasselparken, Årstagården, Sävjahus, Von Bahr, Granbommen, Skogsgården och Lillsjögården från och med april/maj 2017.

I upphandlingarna har äldrenämndens värderingsmodell för ökad kvalitetsprofilering använts. Utöver upphandlingsunderlagets obligatoriska kvalitets- och ska-krav bygger värderingsmodellen på tretton utvärderingsområden. Bland dessa kan utföraren själv välja att erbjuda en ännu högre kvalitet. Private Nursing Sweden AB erbjuder i sitt anbud högre kvalitet inom samtliga utvärderingsområden vid samtliga verksamheter.

– Private Nursing Sweden AB är redan en etablerad utförare i Uppsala kommun.
Företaget bedriver vård och omsorgsboende och jourverksamhet för legitimerad personal, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Dagens beslut är en verksamhetsövergång. Äldrenämnden betonar vikten av personalkontinuitet vilket innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare på boendena kommer att erbjudas fortsatt anställning.

Upphandlingen har genomförts eftersom gällande avtalstid för boendena löper ut. Upphandlingen har gjorts enligt lag om offentlig upphandling, LOU, och enligt äldrenämndens fastställda upphandlingsförfarande med en fastställd kvalitetsnivå och ekonomiskt mest fördelaktiga pris.

> Läs pressmeddelandet på kommunens hemsida