I rapporten från kommunens revisorer listas en rad missförhållanden inom äldreförvaltningen och äldrenämnden i Uppsala.

Revisorerna har bland annat fått uppgift om att kontrollen av den äldreomsorg som kommunen driver i egen regi ”kan läggas åt sidan”.

”Vi ser allvarligt på att det getts signaler om att frångå gällande styrdokument avseende uppföljningsarbetet”, skriver revisorerna.

Påståendena bekräftas av tjänstemän som UNT talat med. Uppgifterna går ut på att förvaltningsledningen under våren 2017 ska ha gett direktiv om att äldreomsorgen som kommunen bedrev i egen regi skulle undantas från granskning.

– Vi fick klagomål från anhöriga om personalbrist, att äldre inte fick sina insatser och annat som inte fungerade. Vi ville då göra oanmälda inspektioner men de genomfördes inte eftersom vi fått besked om att avvakta med kontrollerna av den egna regin.

Det berättar Lena Söderman som tidigare arbetade vid äldreförvaltningens enhet för avtalsuppföljning.

– Fick vi in klagomål som gällde den privatdrivna äldreomsorgen gick vi ut på inspektion direkt. Att vi under en period inte granskade den egna regin är väldigt allvarligt. Dels riskerade de äldre att bli lidande, dels måste givetvis den kommunala och den privatdrivna omsorgen behandlas på samma sätt. (…)

 

>> Läs hela artikeln på UNT.se