PRO:s arbete för lika skatt för pensionärer och löntagare, pensioner som det går att leva på, bättre boende och äldreomsorg samt arbetet för de pensionärer i Sverige som idag lever under EU:s fattigdomsgräns kommer att ligga fast även under Christina Tallbergs ledning.

– PRO har satt pensionärer med låga pensioner på den politiska dagordningen liksom den orättvisa beskattningen. Statsministerns utspel inför vår kongress om att pensionärsskatten kommer att sänkas i nästa budgetproposition är ett kvitto på det, säger Christina Tallberg. (…)

> läs mer på PRO:s hemsida

 

PRO har även publicerat nya ”Äldrebarometern 2015”. Tyvärr saknas Uppsala i PRO:s granskning av landets kommuner.

”Kvaliteten på äldreomsorgen, tillgången på äldreboenden och samhällets stöd och anpassning till äldres levnadsvillkor har försämrats sedan 2012. Samtidigt får de kommuner som aktivt involverar äldre via pensionärsråd högre betyg. Bästa kommuner för äldre att bo i 2015, enligt PRO:s medlemmar, är Svedala och Emmaboda. Det visar PRO:s nya stora äldrebarometer, där drygt 1800 PRO-medlemmar betygsatt och kartlagt 181 av landets kommuner.”

> läs hela pressmeddelandet