Det framgår av en i vissa avseenden unik europeisk studie, som publiceras i facktidskriften European Respiratory Journal.

– Våra resultat understryker vikten av att våra äldsta har en god luftkvalitet inomhus. Det är viktigt att det görs mer för att förebygga luftföroreningar inomhus i vårdboenden, i synnerhet som andelen äldre inom EU kommer att öka kraftigt under de närmaste årtiondena, säger docent Gunilla Wieslander vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset.

Studien omfattar 600 äldre kvinnor och män på 50 vårdhem i Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Polen och Sverige, däribland 55 boenden på sju vårdhem i Uppsala.

Under en vecka mättes halten i inomhusluften av bland annat småpartiklar, formaldehyd, kväveoxid och ozon i dagrummen, som var den plats i vårdhemmet där de boende tillbringade det mesta av sina vakna tid. Halterna av dessa luftföroreningar varierade kraftigt mellan olika vårdhem. Även där de var högst översteg de i allmänhet inte rådande internationella riktlinjer. (…)

> Läs hela artikeln på UNT.se