Flera internationella studier betonar sambandet mellan livskvalitet och en genomtänkt design för äldre. Hur rummen är planerade, ljudmiljön samt val av ljus- och färgsättning är bara några faktorer som har stor betydelse för välbefinnande och livskvalitet, inte minst för personer med demenssjukdom.

En genomtänkt miljö kan bidra till att minska oro och därmed förebygga situationer då vårdpersonal kan uppfatta tvångs- och bergränsningsåtgärder som något nödvändigt ont. I rapporten Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet visar Myndigheten för delaktighet på konkreta åtgärder som kan ge en bättre miljö på särskilda boenden. (…)

> Läs artikeln på Svenskt Demenscentrums hemsida

 

> Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet (Myndigheten för delaktighet)

> Checklista – Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet (Myndigheten för delaktighet)