Uppsalabon Björn Smedbys 88-åriga hustru lider av en demenssjukdom och får växelvård. Det innebär att hon två veckor i månaden bor på Ebbagården, ett demensboende i centrala Uppsala där hon är väl hemmastadd efter att ha vistats mycket där de senaste åren.

Men kommunen har beslutat sänka ersättningen till Ebbagården med 10 procent, därmed finns risken att entreprenören drar sig ur och Björn Smedbys hustru måste flytta.

– Det känns väldigt oroande. Demenssjuka personer är beroende av att vistas i en invand miljö och kan försämras av att flyttas runt, framhåller Björn Smedby, som är pensionerad läkare.

Enligt den ideella stiftelsen Samariterhemmet som driver Ebbagården skulle en 10-procentig krympning av ersättningen innebära rejält försämrad vårdkvalitet.

–  Vi skulle förlora 3 miljoner kronor om året vilket innebär en minskning motsvarande sex heltidstjänster. Vi kan omöjligt bibehålla den höga standarden på vår demensvård med den ersättningen, säger Lennart Lindgren, chef för Diakonistiftelsen Samariterhemmet. (…)

Situationen försvåras av att även äldreboendet Andreas And med 29 omvårdnadsplatser står inför ett liknande scenario. Inte heller det ideellt drivna Andreas And har accepterat ett nytt avtal med lägre ersättning. (…)

> Läs hela artikeln på UNT.se