Just nu pågår ett arbete för att förbättra livet för Uppsala kommuns ungefär 48 000 personer som är över 60 år. Projektet går under namnet ”Äldrevänlig kommun” och är en del i kommunens medlemskap i Världshälsoorganisationens, WHO:s, nätverk för äldrevänliga städer.

– Efter att kommunen blev medlem satte ett stort och omfattande arbete i gång. När man gick med i det här måste man göra en så kallad baslinjemätning – alltså att undersöka hur äldres situation ser ut i dag. Det måste man göra tillsammans med dem som berörs. Jag har varit med och träffat över 2 500 personer som är över 60 år i det här projektet, säger Roger Jo Linder, projektledare.

I onsdags togs nästa steg, när en handlingsplan presenterades för flera diskussionsgrupper i Missionskyrkan i centrala Uppsala. Grupperna ska tillsammans ta fram ett remissförslag som kommunens politiker ska fatta beslut om under våren och sommaren 2019. (…)

> läs hela artikeln på UNT.se